Nieuw CBR theorie-examen auto per 1 november 2019!

Vanaf 1 november wordt het CBR theorie-examen voor de auto gewijzigd. Het auto theorie-examen bestaat dan niet langer uit twee, maar uit drie examenonderdelen: gevaarherkenning, kennis en inzicht.

Net zoals nu, moet je voor elk onderdeel een voldoende halen, om te slagen voor het gehele examen. 
Daarnaast krijg je vanaf november andere feedback met een vernieuwd uitslagformulier. Daarop staat een heldere uitleg over de examenonderwerpen en hoe goed je deze beheerst. Deze examenonderwerpen komen exact overeen met de onderwerpen in onze Theorie College Nederland theorie-opleidingen.

Wat verandert er?

Drie examenonderdelen
Het auto theorie-examen krijgt drie examenonderdelen, namelijk: gevaarherkenning, kennis en inzicht.
Voor de onderdelen geldt de volgende nieuwe puntentelling:

Gevaarherkenning:
25 vragen, waarvan 13 goed beantwoord moeten zijn, 8 seconden antwoordtijd per vraag.

Kennis:
12 vragen, waarvan 10 goed beantwoord moeten zijn, 7 minuten antwoordtijd voor het hele onderdeel.

Inzicht:
28 vragen, waarvan 25 goed beantwoord moeten zijn, 15 minuten antwoordtijd voor het hele onderdeel.

Nieuw uitslagformulier
Het uitslagformulier wordt aangepast. Voorheen kreeg je alleen het aantal fouten per onderwerp te zien. Op het nieuwe formulier wordt uitgelegd hoe goed je elk examenonderwerp beheerst. Dit uitslagformulier krijg je zowel na afloop van het examen op het scherm te zien alsook per e-mail toegezonden. Groen betekent dat je het onderwerp volledig beheerst. Geel betekent dat je het onderwerp wel voldoende beheerst, maar nog wel fouten maakt en rood betekent dat je het onderdeel onvoldoende beheerst.

Aan het einde van het CBR theorie-examen krijg je de fout beantwoorde vragen niet meer te zien en kun je ze niet meer nakijken.
Uiteraard kun je dit bij de proefexamens die je bij Theorie College Nederland maakt nog wel.

De examenonderwerpen zijn ook anders verwoord. De huidige 25 onderwerpen zijn anders ingedeeld en overzichtelijker samengevoegd tot in totaal acht examenonderwerpen.
Dit zijn dezelfde onderwerpen als wij in onze auto theorie-opleidingen hanteren.

Bron: CBR Nederland